توسط پایگاه ثارالله(ع)حوزه ۵ امام باقر علیه السلام:
آشنایی با سلاح آر پی جی ۷
کلاس آشنایی با سلاح آر پی جی ۷ در مورخ ۱۶ اردیبهشت ۹۷ در پایگاه ثارالله(ع) حوزه ۵ امام باقر علیه السلام و در حضور مسئول محترم واحد عملیات حوزه برگزار شد.